Consolation co-creation

Eeva Honkanummi

 

Mukavaa, että haluat tutustua minuun.

 

Olen Eeva Honkanummi – vuorovaikutteinen ja ratkaisuja löytävä verkostotoimija, moniosaaja ja yhteiskehittäjä, kuuntelemisen ja kohtaamisen ammattilainen, muutoksen tekijä yksilö- ja yhteisötasolla: suunnittelusta tekemiseen, arvioinnista parantamiseen. Hyvän lisääminen elämässä, ihmisten välisissä kohtaamissa, maailmassa – näissä kiteytyy missioni, ammatillisuuteni intohimo.

Työkokemusta minulla on erilaisista kehittämis-, opetus-, valmennus- ja vaikuttamistehtävistä useamman vuosikymmenen ajalta. Olen toiminut yli 10 vuotta esimiestehtävissä ja parikymmentä vuotta vaativissa luottamustehtävissä. Teen aktiivisesti vapaaehtoistyötä.

Koulutukseltani olen sosiaalipsykologi (VTM), minulla on myös ammatillisen opettajan pätevyys (AmO). Olen suorittanut johtamisen sekä tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnot. Olen koulutettu mindfulness-ohjaaja ja kogntiivinen lyhytterapeutti. Olen myös kehollisen menetelmän TRE-ohjaaja (Trauma/Tension Releasing Exsercises) sekä retriitinohjaaja ja arkiretriitinohjaaja. Mentorina olen toiminut 90-luvulta lähtien.

Lisätietoja www.linkedin.com/in/eeva-honkanummi (sivun alla CV)

eeva.honkanummi@gmail.com 050 596 4395

 

TYÖKOKEMUS

Kouluttaja, valmentaja, ohjaaja, mentori (toiminimi www.consolation.fi) 

HUSin hallituksen jäsen 6/2020 eteenpäin

Tuntiopettaja (osa-aikainen), Metropolia AMK  9 – 12 /2019

Tuntiopettaja terveyden edistämisen YAMK-tutkinnossa

Kehittämispäällikkö, Vantaan kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto)  8/2016 – 1/2019

 • Toimialan yhteisen kehittämisen koordinointi, muutostuki, hanketyön tuki
 • LAPE-hanke, verkosto- ja osallisuustyö, johtoryhmien jäsen, yksikön johtaminen.

Erityissuunnittelija, Espoon kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto)1/2016 – 8/2016 (ja 1-2/2013)

 • Toimialan palvelujen suorituskyvyn parantaminen, hukan poisto, LEAN
 • osallisuusmenetelmät, laatutyö, CAF-arviointitilaisuuksien järjestäminen.


Kaste-ohjelmapäällikkö, Espoon kaupunki / STM  3/2013 – 12/2015

 • Kansallisen STM:n pääohjelman Etelä-Suomen toimeenpano
 • verkostoyhteistyö hankepäälliköiden, virkajohdon ja järjestöjen sekä THL:n kanssa
 • hanketyön tuki, yhteiskunnallisen markkinoinnin edistäminen ja oppaan tekeminen.
 • tilaisuuksien suunnittelu ja organisointi.

Asiantuntija, Metropolia AMK (osa-aikainen)   /2013 – 12/2015

 • Hanketyötä ja kunta-asioiden asiantuntija seudullisessa terveyden edistämisen hankkeessa.
   

Kehittämispäällikkö vs, Espoon kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto) 6/2010 - 12/2012

 • Kehittämisyksikön johtaminen, itsearviointi, prosessien kehittämine
 • muutoshankkeet, osallisuus, strategian toteuttamisen tuki
 • laaja verkostoyhteistyö Espoossa ja PKS.

Erityissuunnittelija, Espoon kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto)  8/2006 – 6/2010

 • Laajat toimialan suunnittelu- ja valmistelutehtävät, johdon tuki
 • yhteistyö johtoryhmien kanssa strategian toteuttamiseksi.
 • Yhteistyö kaupungin kaikkien toimialojen kanssa osallisuus-, laatu- ja arviointiasioissa.

Projektipäällikkö, SOCCA, sosiaalialan osaamiskeskus   8/2003 – 2/2006

 • Kaupunkiohjelmaan liittyvän Osallistuva vanhemmuus -projektin seudullinen läpivienti
 • uuden toimintamallin ja verkoston luominen. Projektin johtaminen.
 • Tilaisuuksien suunnittelu ja organisointi.


Lehtori, yliassistentti, assistentti, tutkija, tutkijakoulutettava, Helsingin yliopisto  7/1995 - 7/2003

 • Tutkimus- ja opetustyöt, ohjaustyö ja tutorointi sekä työharjoittelun koordinointi.

Opettajatyöt, useita työnantajia – päätoimista ja sivutoimista  1990 - 2010               

Espoon kaupungin työväenopisto yhteiskunnallisten aineiden opettaja (6 kk),

Tuntiopettajuuksia Helsingin aikuisopisto, Espoon työväenopisto, sh-opisto, AMK

Perhepäivähoidonohjaaja, lastenkodinohjaaja, Espoon kaupunki, yht. 3 v.1985 - 1991

Luottamustehtävät  1993 - 2018

 • Useita luottamustehtäviä: kaupunginvaltuustossa ja kh:n vpj, sote-ltk (Espoo),
 • HUSin hallitus ja 2 liikelaitoksen johtokunta (toisessa pj), Omnian tarlan vpj,
 • Suomen KL:n sote-ntk:n pj, Espoon Diakonisäätiön hallitus, maakuntavaltuusto ym.

 

KOULUTUS                                   

Helsingin yliopisto 1994

 • VTM, sosiaalipsykologia (sosiologia, aikuiskasvatustiede, viestintä, sosiaalipolitiikka)

 Integrum Institute for Cognitive Therapies Finland® 2019

 • Kognitiivinen lyhytterapeutti (30 op)

Stratego Oy 2017

 • Certified TRE provider / TRE-ohjaaja (Tension & Trauma Releasing Exercises)

Verutum 2015

 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, lopputyönä Opas yhteiskunnallisesta markkinoinnista

Integrum Institute for Cognitive Therapies Finland® 2015

 • Mindfulness-ohjaaja (13 op)

Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2011

 • Ammatillinen opettaja (AmO)

Omnia 2010

 • Johtamisen erikoisammattitutkinto

Leppävaaran lukio, ylioppilas 1984

Monroe High School, NC, Diploma (vaihto-oppilasvuosi USAssa) 1981

 

Muita koulutuksia

CAF/PEF-arvioija (arvioinnin arviointi), EIPA 2016

HUS-alueen kehittäjävalmennus, HUS perusterveydenhuollon yksikkö 2014

Alueellinen maanpuolustuskurssi, AVI 2013

Retriitin ohjaaja –koulutus, Hiljaisuuden ystävät ry 2013

 

KIELITAITO                 

suomi : äidinkieli

ruotsi ja englanti : erinomainen

venäjä ja portugali :välttävä (rapistuneet taidot)