Consolation co-creation

Eeva Honkanummi

 

Eevasta

 

Olen Eeva Honkanummi – vuorovaikutteinen ja ratkaisuja löytävä verkostotoimija, moniosaaja ja yhteiskehittäjä, kuuntelemisen ja kohtaamisen ammattilainen, muutoksen tekijä yksilö- ja yhteisötasolla: suunnittelusta tekemiseen, arvioinnista parantamiseen.

 

Koulutukseltani olen sosiaalipsykologi (VTM), minulla on myös ammatillisen opettajan pätevyys (AmO). Olen suorittanut johtamisen sekä tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnot. Olen koulutettu mindfulness-ohjaaja ja kogntiivinen lyhytterapeutti. Olen myös kehollisen menetelmän TRE-ohjaaja (Trauma/Tension Releasing Exercises) sekä retriitinohjaaja ja arkiretriitinohjaaja. Mentorina olen toiminut 90-luvulta lähtien.

Hyvän lisääminen elämässä, ihmisten välisissä kohtaamissa, maailmassa – näissä kiteytyy missioni, ammatillisuuteni intohimo.

 

Työkokemusta minulla on erilaisista kehittämis-, opetus-, valmennus- ja vaikuttamistehtävistä vajaan 20 vuoden ajalta. Olen toiminut yli 10 vuotta esimiestehtävissä ja vajaa 30 vuotta vaativissa luottamustehtävissä. Teen aktiivisesti vapaaehtoistyötä.

 

 

Katso myös LinkedIn

eeva.honkanummi@gmail.com

041 3181 168

 

NYT 

 • Kognitiivinen lyhytterapeutti, mindfulness- & TRE-ohjaaja, Consolation co-creation
 • Tuntiopettaja Omniassa, mm. psykologisia aineita
 • Tuntiopettaja Metropolia AMK, terveyden edistämisen YAMK-tutkinnossa syksyt 2020 ja 2019
 • HUSin hallituksen jäsen 6/2020 eteenpäin

 

AIEMPI TYÖKOKEMUS

 

Kehittämispäällikkö, Vantaan kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto)  8/2016 – 1/2019

 • Toimialan yhteisen kehittämisen koordinointi, muutostuki, hanketyön tuki
 • LAPE-hanke, verkosto- ja osallisuustyö, johtoryhmien jäsen, yksikön johtaminen.

 

Erityissuunnittelija, Espoon kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto)1/2016 – 8/2016 (ja 1-2/2013)

 • Toimialan palvelujen suorituskyvyn parantaminen, hukan poisto, LEAN
 • osallisuusmenetelmät, laatutyö, CAF-arviointitilaisuuksien järjestäminen.


Kaste-ohjelmapäällikkö, Espoon kaupunki / STM  3/2013 – 12/2015

 • Kansallisen STM:n pääohjelman Etelä-Suomen toimeenpano
 • verkostoyhteistyö hankepäälliköiden, virkajohdon ja järjestöjen sekä THL:n kanssa
 • hanketyön tuki, yhteiskunnallisen markkinoinnin edistäminen ja oppaan tekeminen.
 • tilaisuuksien suunnittelu ja organisointi.

 

Asiantuntija, Metropolia AMK (osa-aikainen)   /2013 – 12/2015

 • Hanketyötä ja kunta-asioiden asiantuntija seudullisessa terveyden edistämisen hankkeessa.
   

Kehittämispäällikkö vs, Espoon kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto) 6/2010 - 12/2012

 • Kehittämisyksikön johtaminen, itsearviointi, prosessien kehittämine
 • muutoshankkeet, osallisuus, strategian toteuttamisen tuki
 • laaja verkostoyhteistyö Espoossa ja PKS.

 

Erityissuunnittelija, Espoon kaupunki (sosiaali- ja terveydenhuolto)  8/2006 – 6/2010

 • Laajat toimialan suunnittelu- ja valmistelutehtävät, johdon tuki
 • yhteistyö johtoryhmien kanssa strategian toteuttamiseksi.
 • Yhteistyö kaupungin kaikkien toimialojen kanssa osallisuus-, laatu- ja arviointiasioissa.

 

Projektipäällikkö, SOCCA, sosiaalialan osaamiskeskus   8/2003 – 2/2006

 • Kaupunkiohjelmaan liittyvän Osallistuva vanhemmuus -projektin seudullinen läpivienti
 • uuden toimintamallin ja verkoston luominen. Projektin johtaminen.
 • Tilaisuuksien suunnittelu ja organisointi.


Lehtori, yliassistentti, assistentti, tutkija, tutkijakoulutettava, Helsingin yliopisto  7/1995 - 7/2003

 • Tutkimus- ja opetustyöt, ohjaustyö ja tutorointi sekä työharjoittelun koordinointi.

 

Opettajatyöt, useita työnantajia – päätoimista ja sivutoimista  1990 - 2010               

 

Espoon kaupungin työväenopisto yhteiskunnallisten aineiden opettaja (6 kk),

 

Tuntiopettajuuksia Helsingin aikuisopisto, Espoon työväenopisto, sh-opisto, AMK

 

 

Perhepäivähoidonohjaaja, lastenkodinohjaaja, Espoon kaupunki, yht. 3 v.1985 - 1991

Luottamustehtävät  1993 - 2018

 • Useita luottamustehtäviä: kaupunginvaltuustossa ja kh:n vpj, sote-ltk (Espoo),
 • HUSin hallitus ja 2 liikelaitoksen johtokunta (toisessa pj), Omnian tarlan vpj,
 • Suomen KL:n sote-ntk:n pj, Espoon Diakonisäätiön hallitus, maakuntavaltuusto ym.

 

KOULUTUS:                         

   

  Integrum Institute for Cognitive Therapies Finland® 2019

  • Kognitiivinen lyhytterapeutti (30 op)

   

  Stratego Oy 2017

  • Certified TRE provider / TRE-ohjaaja (Tension & Trauma Releasing Exercises)

   

  Verutum 2015

  • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, lopputyönä Opas yhteiskunnallisesta markkinoinnista

   

  Integrum Institute for Cognitive Therapies Finland® 2015

  • Mindfulness-ohjaaja (13 op)

   

  Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2011

  • Ammatillinen opettaja (AmO)

   

  Omnia 2010

  • Johtamisen erikoisammattitutkinto

   

  Helsingin yliopisto 1994

  • VTM, sosiaalipsykologia (sosiologia, aikuiskasvatustiede, viestintä, sosiaalipolitiikka)

   

  Leppävaaran lukio, ylioppilas 1984

   

  Monroe High School, NC, Diploma (vaihto-oppilasvuosi USAssa) 1981

   

  Muita koulutuksia

  CAF/PEF-arvioija (arvioinnin arviointi), EIPA 2016

  HUS-alueen kehittäjävalmennus, HUS perusterveydenhuollon yksikkö 2014

  Alueellinen maanpuolustuskurssi, AVI 2013

  Retriitin ohjaaja –koulutus, Hiljaisuuden ystävät ry 2013

   

  KIELITAITO                 

  suomi: äidinkieli

  ruotsi ja englanti: erinomainen

  venäjä ja portugali:välttävä (rapistuneet taidot)